תלמידי דוקטורט

אורן איבלמן

תגובות לכיבוש הרומי של יהודה (63 לפנה"ס) במגילות מדבר יהודה: דיון היסטורי-ספרותי בהקשרן הרומי של המגילות הכיתתיות מקומראן
בהנחיית ד"ר נח חכם ופרופ' אסתר חזון
orenable@gmail.com
שגיא ברמק

שגיא ברמרק

הביוגרפיה האינטלקטואלית של סידני הוק
בהנחייתו של פרופ' אלי לדרהנדלר
sagibarmak@gmail.com
דניאל ש. גרוס

דניאל ש. גרוס

אסכולה של היסטוריונים ציונים אמריקנים
בהנחיית פרופ׳ אלי לדרהנדלר

במסגרת הקשר חברתי-תרבותי, ותוך שימוש בניתוח היסטורי-אינטלקטואלי, השאלה המנחה את עבודתי היא: האם קבוצה פרטיקולארית של הוגים והיסטוריונים יהודים אמריקאים יכולה להיחשב כמעצבת שיח ציוני מקביל לשיח שהתנהל בקרב עמיתיהם הישראליים?

יהודה דבורקין

יהודה דבורקין

יוזמות יהודיות-בריטיות להשבת קניין תרבותי יהודי לאחר השואה
בהנחיית פרופ' יפעת וייס

מחקרו של יהודה מנסה למפות ולנתח את היוזמות היהודיות-בריטיות להשבת קניין תרבותי לאחר השואה ואת התהליך כפי שהתרחש בפועל באזור הכיבוש הבריטי.

עפר  ולדמן

עפר ולדמן

"להשאר, זה רצוני, במקום בו מעולם לא הייתי ". מחקר פרוסופוגרפי אודות סופרות וסופרים יהודים צעירים במזרח גרמניה, 1976-1968,
בהנחייתם של פרופ' יפעת וייס (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' יורגן ברוקוף (האוניברסיטה החופשית, ברלין)
irit

עירית חן

משלחת הקניות בקלן 1965-1953
בהנחיית פרופ' יפעת וייס וד"ר שרון ליבנה
Iritchen7@gmail.com
שנותיה של גרמניה הנאצית והשמדת יהודי אירופה הכתיבו את אופי הקשר בין מדינת ישראל, שראתה עצמה כנציגת העם היהודי, לבין הרפובליקה הפדרלית הגרמנית, שראתה עצמה …
תמונה

עומר לכמן

פעילותם של ארגונים יהודים אמריקאים בקרב מהגרים מחוץ לארצות הברית 1921 - 1929.
בהנחיית פרופ' אלי לדרהנדלר
omerlachman55@gmail.com
שאול  סיידלר-פלר

שאול סיידלר-פלר

״בחבלי המודרניזציה: הקהילה היהודית בפראג בשלהי המאה השמונה-עשרה״ (שם זמני)
בהנחיית שאול שטמפפר

במהלך המאה השמונה-עשרה, ובמיוחד משך קיסרותו של יוסף השני, חלה באימפריה האוסטרית שורה של שינויים ותיקונים חוקיים וחברתיים משמעותיים ביותר למיעוטים דתיים בכלל, וליהודים בפרט.

נעמה סרי לוי

נעמה סרי לוי

היהודים הפולנים ששרדו את השואה בברית המועצות והתמורות שחוללו במחנות העקורים
בהנחיית פרופ' יפעת וייס

בשנת 1946 הגיעו למחנות העקורים שבשטח הכיבוש האמריקני בגרמניה כ-200,000 יהודים פולנים, שבתחילת מלחמת העולם השנייה ברחו לברית המועצות ושהו שם במשך שנות …

אסנת אמילי רנץ

אסנת אמילי רנץ

אלימות דתית בשלהי העת העתיקה – בין יהודים, שומרונים ונוצרים
בהנחייתו של פרופ` עודד עיר שי
שלהי העת העתיקה מסתמנת בין השאר גם כתקופה רווית אלימות, אשר התאפיינה בלהט דתי ובפעילות קבוצתית המונים.