פרסים ומלגות

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

מלגת נשיא המדינה למצויינות ולחדשנות מדעית

תלמידי החוג בכל התארים מתמודדים ואף זוכים במגוון רחב של מלגות ופרסים יוקרתיים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה ביניהן מלגות הנשיא, רוטנשטרייך הופמן, מלגת בית הספר מנדל ועוד. אולם ישנם לא מעט פרסים ומלגות שהחוג עצמו והמרכזים הקשורים בו מציעים על בסיס תחרותי.

רשימה חלקית (מדי שנה מתפרסמים "קולות קוראים" הכוללים את התנאים המדויקים להגשת מועמדות. )

תואר ראשון

 • פרסי דינור לתלמידי התואר הראשון והשני המצטיינים בלימודיהם – הפרס מוענק מטעם מרכז דינור לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון והשני, הלומדים בחוג להיסטוריה של עם ישראל. פרס זה מוענק בלי קול קורא על בסיס ממוצע הציונים של הסטודנטים

תואר שני

 • פרס ברבר הלפרין – מוענק מטעם מרכז דינור לתלמיד התואר השני או השלישי באוניברסיטה העברית, החוקר את תולדות עם ישראל ומבקש לנסוע לחו"ל לצורך השתלמות בשפה זרה או עבודת איסוף בארכיונים
 • פרס ברבר – מוענק מטעם מרכז דינור לתלמיד מצטיין לתואר שני באוניברסיטה העברית, שכתב והגיש עבודה סמינריונית מצטיינת (שאינה עבודת "תזה"), בתחום תולדות עם ישראל
 • פרסי דינור לתלמידי התואר הראשון והשני המצטיינים בלימודיהם – הפרס מוענק מטעם מרכז דינור לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון והשני, הלומדים בחוג להיסטוריה של עם ישראל. פרס זה מוענק בלי קול קורא על בסיס ממוצע הציונים של הסטודנטים
 • פרס אריך ואוטו דב קולקה - הקרן תעניק פרסים לעבודות גמר של תלמידי מוסמך ושל תלמידי מחקר בתולדות ישראל בימי הביניים ובעת החדשה, תוך העדפת עבודות העוסקות בתולדות יהודי צ'כיה ו/או בתקופת השואה
 • מלגת המכון ליהדות זמננו לתלמידי תואר שני – מלגת הצטיינות הפתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה העברית לתואר מוסמך במסלול המחקרי שאחד מהמדריכים, לפחות, הוא איש סגל במכון ליהדות זמננו ושעוסקים באחד מהנושאי המחקר של המכון. המלגה מוענקת על בסיס תחרותי.
 • הפרס ע"ש אוליבייה וודוז בחקר הגזענות, האנטישמיות והמאבק נגדם
 • הפרס ע"ש נעמי וברנרד פרידן ז"ל – המוענק לתלמידי מחקר מצטיינים העוסקים בחקר ההיסטוריה של יהדות אירופה וחקר השואה
 • מלגות מרכז משגב ירושלים - מלגות מטעם מרכז משגב ירושלים לחקר יהודי ספרד וארצות האסלאם יוענקו לתלמידי מחקר המתמחים בתחומי העניין של המרכז ובהתאם לקול קורא המתפרסם מדי שנה. הוועדה האקדמית בוחרת בזוכים על פי הצטיינותם.

דוקטורנטים

 • פרס דינור לתלמידי לתלמיד מצטיין לתואר שלישי -  בשנת תשע"ו העניק מרכז דינור לראשונה פרס לזכרו של פרופ' ב"צ דינור לתלמיד מצטיין לתואר שלישי באוניברסיטה העברית, הנמצא בשלב א' של לימודי הדוקטוראט והמתעתד לכתוב עבודת מחקר בתחום תולדות עם ישראל
 • פרס מנדוזה -  מחולק מדי שנה לתלמיד מחקר מצטיין על סמך המלצות חוקרים בכירים.
 • פרס שטרן – מחולק מדי שנה לתלמיד מחקר מצטיין על סמך המלצות חוקרים בכירים.
 • פרס ברבר הלפרין – מוענק מוענק מטעם מרכז דינור  לתלמיד התואר השני או השלישי באוניברסיטה העברית, החוקר את תולדות עם ישראל ומבקש לנסוע לחו"ל לצורך השתלמות בשפה זרה או עבודת איסוף בארכיונים
 • פרס אריך ואוטו דב קולקה - הקרן תעניק פרסים לעבודות גמר של תלמידי מוסמך ושל תלמידי מחקר בתולדות ישראל בימי הביניים ובעת החדשה, תוך העדפת עבודות העוסקות בתולדות יהודי צ'כיה ו/או בתקופת השואה
 • מלגת המכון ליהדות זמננו לדוקטורנטים – מלגת הצטיינות הפתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה העברית, שעבודת מחקרם אושרה ע"י הרשות לתלמידי מחקר ושאחד מהמדריכים, לפחות, הוא איש סגל במכון ליהדות זמננו. המלגה מוענקת על בסיס תחרותי.
 • הפרס ע"ש אוליבייה וודוז בחקר הגזענות, האנטישמיות והמאבק נגדם
 • הפרס ע"ש שמעון ויזנטל ז"ל בחקר השואה – מיועד לדוקטורנטים מתקדמים באוניברסיטה העברית, שהצעת מחקרם אושרה (שלב ב' ומעלה)
 • הפרס ע"ש נעמי וברנרד פרידן ז"ל – המוענק לתלמידי מחקר מצטיינים העוסקים בחקר ההיסטוריה של יהדות אירופה וחקר השואה
 • מלגות מרכז משגב ירושלים - מלגות מטעם מרכז משגב ירושלים לחקר יהודי ספרד וארצות האסלאם יוענקו לתלמידי מחקר המתמחים בתחומי העניין של המרכז ובהתאם לקול קורא המתפרסם מדי שנה. הוועדה האקדמית בוחרת בזוכים על פי הצטיינותם.