צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

תואר מוסמך

לימודי המוסמך בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו מכוונים להכשרת התלמידים למחקר היסטורי, להעמקת התמחותם ולהרחבת היכרותם עם ההיסטוריה היהודית ועם עצם הדיסציפלינה ההיסטורית.

מבנה הלימודים

הלימודים כוללים לימודים כלליים לכל תלמידי החוג, לימודים בתקופת ההתמחות, לימודים משלימים בחוג בתקופה נוספת ובחוגים אחרים, בחינות ועבודות בכתב.

החלוקה לתקופות התמחות היא כדלקמן:

תקופת המקרא

תקופת בית שני, המשנה והתלמוד

תקופת ימי-הביניים

תקופת העת החדשה המוקדמת 1750-1500

תקופת העת החדשה 1750-זמננו

תחום חקר יהדות ספרד והמזרח

 

הלימודים למוסמך מתנהלים בשני מסלולים:

המסלול המחקרי (מסלול א')

המסלול העיוני (מסלול ב')

 

תנאי הקבלה למסלול המחקרי

קבלה למסלול המחקרי על סמך תואר בוגר: ציון סופי 90 ומעלה בתואר ראשון בחוג להיסטוריה של ע"י וי"ז וציון סופי לתואר 90 ומעלה.

קבלה למסלול המחקרי על סמך לימודי השלמה למוסמך: ציון סופי לתואר בוגר 90 ומעלה, וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90 ומעלה.

המשך הלימודים במסלול המחקרי מחייב מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של השנה הראשונה לתואר. סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

קבלה למסלול המחקרי על סמך לימודי המוסמך: סטודנט שהתקבל למסלול העיוני, יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

 

תנאי הקבלה למסלול העיוני

קבלה למסלול העיוני על סמך תואר בוגר: ציון סופי 80 ומעלה בתואר ראשון בחוג להיסטוריה של ע"י וי"ז.

קבלה למסלול העיוני על סמך לימודי השלמה למוסמך: ציון ממוצע בקורסי ההשלמה של 80 לפחות. 

 

תוכנית הלימודים במסלול המחקרי

היקף הלימודים: 36 נ"ז

מבנה הלימודים:

קורסים בתקופת ההתמחות – 12 נ"ז

קורס חובה מתודולוגי – 2 נ"ז

קורסי בחירה בתקופה אחרת בחוג או מחוגים אחרים – 8 נ"ז

קורס חובה במדעי הרוח הדיגיטליים – 2 נ"ז

שפת מחקר ברמת מתקדמים – 8 נ"ז

מכינה בתלמוד – 4 נ"ז (קורס עזר חובה לתקופות בית שני, משנה ותלמוד, וימי הביניים.

תלמידים מתקופות אחרות יוכלו להמיר קורס זה, בקורסים הולמים אחרים כפוף לאישור היועץ. על התלמיד או התלמידה לכתוב עבודת סמינר אחת במסגרת תקופת ההתמחות.

תלמידי המסלול המחקרי חייבים בכתיבת עבודת סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תיזה).

שפת המחקר

תלמידי המסלול המחקרי חייבים בידיעת שפת מחקר ברמת מתקדמים. ניתן ללמוד שפת מחקר מודרנית כגון צרפתית, גרמנית וכדומה, או שפת מקורות בהתאם לתקופת ההתמחות.

להלן השפות המתייחסות לתקופות ההתמחות השונות:

א. תקופת המקרא: לשונות שמיות מערביות (ארמית, אוגריתית וכיוצא באלו) או אכדית או מצרית

ב. תקופת בית שני, המשנה ותלמוד: יוונית או רומית

ג. ימי-הביניים: לטינית, ערבית, ספרדית, פולנית, גרמנית, צרפתית או איטלקית

ד. העת החדשה המוקדמת: בהתייעצות עם מורי התקופה

ה. העת החדשה: בהתייעצות עם מורי התקופה

ו.  חקר יהדות ספרד והמזרח: בהתייעצות עם ראש התוכנית.

 

תוכנית הלימודים במסלול העיוני

היקף הלימודים: 36 נ"ז

מבנה הלימודים:

קורסים בתקופת ההתמחות – 20 נ"ז

קורס חובה מתודולוגי – 2 נ"ז

קורסי בחירה בתקופה אחרת בחוג או מחוגים אחרים – 8 נ"ז

קורס חובה במדעי הרוח הדיגיטליים – 2 נ"ז

מכינה בתלמוד – 4 נ"ז (קורס עזר חובה לתקופות בית שני, משנה ותלמוד, וימי הביניים. תלמידים מתקופות אחרות יוכלו להמיר קורס זה, בקורסים הולמים אחרים כפוף לאישור היועץ.

על התלמיד או התלמידה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. לפחות אחת מהן צריכה להיכתב במסגרת החוג ובתקופת ההתמחות.

 

לתוכנית הלימודים ביהדות ספרד והמזרח לחצו כאן.