צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

תואר בוגר

לימודי התואר הראשון מוקדשים לסקירות כלליות ולהבנת התהליכים ההיסטוריים בכל תקופה ותקופה. איננו לומדים רק מבחר מההיסטוריה או נושאים מרכזיים; מטרתנו שכל בוגרת ובוגר של החוג ידעו את הסיפור ההיסטורי המרתק והייחודי של העם היהודי מראשיתו ועד לימינו. לכן שלבי הלימוד הראשוניים, בשנים א-ב מוקדשים ליסודות: סקירה היסטורית של כל התקופות, הכרת המקורות הראשוניים של התקופות השונות, ותרגול של "עשיית היסטוריה" מן המקורות. בשנים המתקדמות, שנים ב-ג בוחרים התלמידים שתיים מן התקופות, מתעמקים בהן, ומבצעים מחקר ראשוני.

החוג להיסטוריה של עם ישראל מפגיש שני תחומי דעת: היסטוריה ומדעי היהדות; לכן בנוסף למסגרת הלימודים בתוך החוג נדרשת העשרה והעמקה בהיסטוריה כללית ובמדעי היהדות.

 

לימודי החוג מחולקים לחמש תקופות (חמישה מדורים)

 • תקופת המקרא
 • תקופת הבית השני המשנה והתלמוד
 • ימי הביניים
 • העת החדשה המוקדמת - 1750-1500
 • העת החדשה - 1750-זמננו

 

איך זה עובד? איך בונים תוכנית לימודים?

קודם כל מילון מושגים:

 • מבוא | שיעור בסיסי המלמד את תולדות התקופה כולה
 • תרגיל למתחילים | קורס שבו לומדים כיצד מגיעים מן המקורות אל המסקנות ההיסטוריות
 • קורסים מתקדמים | קורסים לשנים ב-ג, שבהם מתמקדים בנושא או בתחום ומעמיקים בו.
 • סמינר | קורס מתקדם, שבו לומדים ביחד סוגיות היסטוריות, ומתרגלים מחקר עד לכתיבת עבודה עצמאית

 

 • שנים א-ב:
 • על הסטודנטים ללמוד את המבואות לכל התקופות: לתקופת המקרא, הבית השני המשנה והתלמוד, ימי הביניים, העת החדשה המוקדמת והעת החדשה.
 • על הסטודנטים ללמוד 4 תרגילים למתחילים בארבע מחמש התקופות.
 • שנים ב-ג:
 • בשנה ב על התלמידים לבחור בשתי תקופות התמחות: בתקופה הראשית ילמדו קורסים מתקדמים וסמינרים בהיקף של 8 נ"ז, ובתקופה השנייה ילמדו קורסים מתקדמים וסמינרים בהיקף של 6 נ"ז.

 

הלימודים מחוץ לחוג:

בתחום ההיסטורי:

 • שנים א-ב: מבואות כלליים בהיסטוריה (4 נ"ז); מגמות בכתיבת היסטוריה (2 נ"ז); 2 שיעורי מבוא בתחום היסטורי בתקופות ההתמחות (4 נ"ז: כגון: מבוא לרומא במקביל להתמחות בתקופת הבית השני)
 • בתחום מדעי היהדות:
 • שנים א-ב: הדרכה ביבליוגרפית (2 נ"ז); מכינה בתלמוד (4 נ"ז); קורס מבוא מחוגי המכון למדעי היהדות (4 נ"ז: כגון: מבוא למחשבת ישראל בימי הביניים; מבוא לספרות עברית חדשה);
 • שנה ג: קורס בהיקף של 2 נ"ז מאחד החוגים ההיסטוריים או מאחד החוגים במדעי היהדות.

כמו כן מחויב התלמיד ללמוד במהלך התואר קורסים כלליים מיוחדים המכונים "אבני פינה" בהיקף  של 4 נ"ז מחוץ לפקולטה למדעי הרוח (למשל קורסי "אבני פינה" הניתנים במדעי החברה).

בכל מקרה של בעיה, ספק או אי הבנה רצוי מאד להתייעץ עם ד"ר עודד זינגר, יועץ הלימודים לתואר בוגר

או עם מזכירת החוג גב' איריס נהרי

 

 

סדר הלימודים לתואר הראשון

שנה א

שלושה או ארבעה שיעורי מבוא | 12 נ"ז

שני תרגילים בסיסיים בשתי תקופות התמחות | 4  נ"ז

הדרכה ביבליוגרפית | 2 נ"ז

מכינה בתלמוד או קורסי חתך ומבואות כלליים בהיסטוריה (1) | 4  נ"ז

סה"כ | 22 נ"ז

 

שנה ב

שיעור (שיעורי) מבוא בתקופות הנותרות |  4  נ"ז

שני תרגילים  בסיסיים |  4  נ"ז

קורסים מתקדים בתקופת התמחות אחת |  4 נ"ז  

שני שיעורי מבוא מהחוגים ההיסטוריים (בשתי תקופות התמחות) |  4 נ"ז

מגמות בכתיבת ההיסטוריה | 2 נ"ז

מכינה בתלמוד או קורסי חתך ומבואות כלליים בהיסטוריה | 4  נ"ז

סה"כ | 22 נ"ז

 

שנה ג

סמינריון בתקופת ההתמחות הראשונה | 4 נ"ז    

סמינריון+ קורס מתקדם בתקופת ההתמחות השנייה (2) | 6 נ"ז

קורסי מבוא באחת מתקופות ההתמחות (באחד מהחוגים בתחום מדעי היהדות) | 4 נ"ז

קורס מתקדם הקשור לתקופת ההתמחות (באחד החוגים ההיסטוריים או בתחום מדעי היהדות) |  2 נ"ז

עבודה סמינריונית | 4 נ"ז

סה"כ | 20 נ"ז                                                                         

 

בנוסף, קורסים מתכנית "אבני פינה" (3) 4  נ"ז

סה"כ 68 נ"ז

 

חובה פקולטתית:

קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה (4) | תרג  2 נ"ז

 

עבודות סמינריוניות

יש להגיש עבודה סמינריונית בסמינריון בתקופת ההתמחות.

עבודת הסמינריון מהווה ציון אחד של הסמינריון. על התלמידים לקבל גם ציון סופי בקורס על סמך בחינה, רפראט או מטלה אחרת בקורס.

 

תנאי המעבר משנה א' לשנה ב'

עמידה בבחינות בציון 60 לפחות בכל אחד מקורסי שנה א'. שלושה קורסים לפחות הם תנאי מעבר לשנה ב'.

תנאי המעבר משנה ב' לשנה ג'

על התלמידים להשיג ציון 60 לפחות בכל אחד מקורסי החובה כשלפחות אחד מהם הוא קורס מתקדם בתקופת ההתמחות הראשונה כתנאי להשתתפות בסמינריון של אותה תקופה.

 

 

לרשימת הקורסים המלאה היכנסו לשנתון.

 


 

[1] על תלמידים שלמדו בשנה א' מכינה בתלמוד, ללמוד בשנה ב' מבואות כלליים וקורסי חתך בהיסטוריה, ולהפך

[2] על התלמידים המתמחים בתקופת ימי-הביניים או בעת החדשה, ללמוד 2 נ"ז לפחות בתחום של תולדות יהודי המזרח  ו-2 נ"ז לפחות בתחום תולדות יהודי אשכנז (לא כולל המבואות).

[3] על התלמידים אשר חוגם השני בפקולטה אחרת לפנות למזכירות החוג לייעוץ בנדון. מידע בנוגע לקורסי "אבני פינה" ראו בפרק "ידיעות לתלמידי התואר הראשון".

[4] קורס חובה שהינו מעבר לנ"ז של החוג. פטורים מקורס זה תלמידים אשר: א. השיגו ציון 140 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי;