פעילות תלמידי מחקר

פורום הדוקטורנטים של החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

תלמידי מחקר הכותבים עבודת דוקטורט נתקלים לא אחת בקשיים ייחודיים, בדידות, עצמאות יתרה וקושי בהתמודדות עם הבירוקרטיה, הנהלים וסדרי הפעולה המצופים מהם.

תוך ניסיון לתת מענה לסטטוס הייחודי של הדוקטורנטים, פועל בארבע השנים האחרונות פורום דוקטורנטים בשיתוף עם מרצים מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, המספק מענה לאתגרים העומדים בפניהם ומשמש מסגרת להחלפת רעיונות, משוב, הערות ותמיכה בתחומים השונים המרכיבים את עבודתו של הדוקטורנט.

הפורום מנוהל על ידי הדוקטורנטים ומפגיש את משתתפיו אחת לשלושה שבועות. המפגשים מתוכננים כך שיאפשרו למידה ומשוב ממרצי החוג ומונחים על ידם. למפגשים אופי בלתי פורמלי והם מזמנים קשר ישיר ואישי עם המורים. בין המפגשים מקיימת הקבוצה קשר משמעותי, אישי וחברי הכולל העברת מידע ועצות הדדיות. בפורום חברים דוקטורנטים המצויים בשלבים שונים של כתיבת המחקר. 

בין נושאי המפגשים: יחסי מנחה-מונחה, ניתוח ביקורתי של הנושאים ומתודות המחקרים, כתיבת מאמרים ופרסומים, הבחנה בין מישורי המחקר, שימוש במאגרי מידע, כללי ציטוט והערות שוליים, השתתפות והצגה בכנסים אקדמיים, הכנת פרזנטציה, שימוש בארכיונים וספריות, ניתוח תצלומים, תיעוד בע"פ ועוד. 

להצטרפות כתבו אל יניב שטיימץ - yaniv.shtaimetz@mail.huji.ac.il או לנעמה סרי-לוי - naama@seri-levi.com

 

"חברותא" – קבוצות לימוד לדוקטורנטים

לאתר חברותא לחץ כאן.

בשנת תשע"ו פעלו שתי קבוצות "חברותא" בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו.

מפגשים תרבותיים בין יהודים לשכניהם במרחב המזרח אירופאי. 

החברים בחברותא היו דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם (פולין וארה"ב) שעוסקים בחקר יהדות פולין ומזרח אירופה. במפגשינו החודשיים הציגו המשתתפים את נושאי מחקרם בעזרת מקור ראשוני מרכזי או מקור משני רלוונטי. בהמשך בחרנו שני נושאים מרכזיים: גבוליות ושפה, כל משתתף בחר נושא אחד והציג את ההקשר של הנושא הספציפי לנושא המחקר שלו. כך גם קיבלנו את האפשרות לדון על נושאי המחקר בהקשרים הרחבים וגם למקד את הדיון ברזולוציות קטנות יותר. 

"זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה"

קבוצת חברותא בריכוזם של משה יגור ותמיר קרקסון, שנה"ל תשע"ו

קבוצת המחקר "זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה" פעלה במסגרת פרויקט "לימוד בחברותא" בשנה"ל תשע"ו, בריכוזם של שני דוקטורנטים מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו ומבית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים: משה יגור ותמיר קרקסון.

הקבוצה התמקדה בנושאים של זהות יהודית ובקבוצות וקהילות יהודיות בשולי זהות זו: יהודים שמרדו, חרגו או הוחרגו מן הכלל – מומרים, משכילים ואחרים. העניין בזהויות אלו נבע מן ההבנה שזהות, הן פרטית והן קהילתית, היא עניין דינמי ויחסי. היא משתנה תדירות ומוגדרת תמיד ביחס לזהויות אחרות הנמצאות עמה במגע. מטרתנו הייתה לבחון סוגיות של זהות פרטית וקהילתית במרחב היהודי: מהו התהליך העובר על יהודי אשר במהלכו הוא מגדיר את עצמו, או מוגדר על-ידי סביבתו, כ"אחר"? מהם התהליכים בהם הופך צֶבֶר של פרטים "אחרים" שכאלה ל"קבוצה"? מהם היחסים בין היחידים והקבוצות הללו? מהם היחסים בין הקבוצות השונות – יחסים המהווים חלק מהגדרת זהותן?

בקבוצה זו חקרנו מקרים של יחידים ונלמד מהם על קבוצות, ולהיפך. במהלך השנה דנו בשאלות רוחב הרלוונטיות לחוקרים בתחום בתקופות ובאזורים שונים, לצד דיון פרטני במקרי-בוחן שהוצגו לאורך השנה על-ידי המשתתפים מתוך מחקריהם. ביררנו סוגיות מתודולוגיות ותוכניות הקשורות לנושא הקבוצה: ניתוח עדויות כתובות ובמיוחד אגו-דוקומנטים, ניתוח טקסי מעבר ו"אקטים" של הפגנת זהות, והיכרות עם שיטות מחקר מתחום הלימודים הפוסטקולוניאליים, המרת הדת ועוד. 

הקבוצה נפגשה בימי ג', אחת לשלושה שבועות, בבניין מנדל, ומנתה כעשרה דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל, מתחום ההיסטוריה של עם ישראל ומדיסציפלינות נוספות, בעיקר במדעי היהדות לגווניהם. בין השאר, אירחנו את פרופ' אבריאל בר-לבב מהאוניברסיטה הפתוחה, קיימנו סיור בירושלים ברוח תכני הקבוצה וערכנו מפגש משותף עם קבוצת המחקר "שאלה של זהות" במרכז "סכוליון".