צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

קרן חלמית

קרן  חלמית
תלמידת מחקר
בהדרכתם של פרופסור חיים סעדון וד"ר עמוס גולדברג

נושא העבודה:

יהודי תוניסיה ומצב יהודי אירופה בשנות השלושים בראי העיתונות התוניסאית.

רקע למחקר:

בתחילת המאה העשרים  מנתה האוכלוסייה היהודית בתוניסיה כ-24 אלף נפשות בכ-50 קהילות מפוזרות ברחבי המדינה. ערב מלחמת העולם השנייה הוכפל מספר היהודים וטיפס ליותר מ- 60 אלף. הקהילה היהודית בתוניסיה הייתה קהילה מסורתית בעיקרה. תחת משטר החסות הצרפתי שהחל ב 1881, זכו היהודים אט אט להרחבת הקריטריונים לקבלת אזרחות צרפתית והחלו לטפס בסולם המעמדי הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. היהודים בתוניסיה נטו לגור באזורים מופרדים מיתר האוכלוסייה ובכך שמרו על ייחודם ועל מנהגיהם, אך עם חדירת התרבות הצרפתית, היהודים החלו לעבור תהליך אקולטורציה. בתקופה של בין שתי מלחמות העולם פרחה הקהילה היהודית ושגשגה. הביטוי לכך היה בכל תחומי החיים לרבות" מעמד משפטי, ארגון קהילה, חיי הכלכלה, חיי הרוח, פעילות תרבותית ופעילות ציבורית הן בחברה היהודית והן בחברה הכללית.

העיתונות היהודית בתוניסיה, שהייתה ביטוי לתהליכים אלה, הייתה עשירה ומגוונת מבחינה אידיאולוגית ופוליטית. מוכרים לפחות 141 כתבי עת ועיתונים יהודיים שיצאו לאור משנת 1878 ועד 1967, מתוכם 48 בשפה הצרפתית.  בחרתי להתמקד בשני עיתונים יהודיים בצרפתית שפורסמו במחצית השנייה של שנות השלושים של המאה העשרים. עיתונים אלה מחולקים לזרמים אחדים שאיתם היו מזוהים בעלי העיתונים. מטרתי היא למיין ולאפיין כיצד כל זרם התמודד עם מצבם המדרדר של היהודים באירופה, באיזו דרך הזרמים השונים בחרו להתמודד אם בכלל.