מירב ראובני

מירב
פולמוסים על השפה העברית בעיתונות היהודית 1860-1920
בהנחיית פרופ' ירחמיאל כהן וד"ר איה אלידע

המחקר שלי עוסק בפולמוסים על השפה העברית בעיתונות היהודית 1860-1920, בהנחיית פרופ' ירחמיאל כהן וד"ר איה אלידע.