צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

מירב ראובני

מירב
פולמוסים על השפה העברית בעיתונות היהודית 1860-1920
בהנחיית פרופ' ירחמיאל כהן וד"ר איה אלידע

המחקר שלי עוסק בפולמוסים על השפה העברית בעיתונות היהודית 1860-1920, בהנחיית פרופ' ירחמיאל כהן וד"ר איה אלידע.