עומר לכמן

תמונה
פעילותם של ארגונים יהודים אמריקאים בקרב מהגרים מחוץ לארצות הברית 1921 - 1929.
בהנחיית פרופ' אלי לדרהנדלר
omerlachman55@gmail.com

העבודה עוסקת במעורבותם של ארגונים יהודים אמריקאים בפעילות למען מהגרים יהודים מחוץ לארצות הברית בשנים 1921 – 1929. המחקר, מאפשר לבחון את תגובתה של יהדות ארצות הברית, לקשיים והאתגרים שהציבו שעריה הסגורים של ארצם בפני המהגרים היהודים, ולהשוות בין פעילותם של הארגונים בקרב המהגרים לארץ ישראל לעומת יעדי הגירה אחרים.