אמריטוס

דב  קולקה

פרופ׳ דב קולקה

dov.kulka@mail.huji.ac.il

אף כי ראשית הכשרתי המדעית כהיסטוריון הייתה בתקופה העתיקה, תחומי המחקר וההוראה העיקריים שלי באוניברסיטה העברית היו העת החדשה המוקדמת והתקופה המודרנית: קווי …