פרופ' ישראל אפעל

ישראל  אפעל

נושאי מחקר עיקריים:

היסטוריה של ישראל וארצו ושל "הסהר הפורה" במאות ט'-ד' לפסה"נ; אפיגרפיה שמית קדומה; היסטוריה צבאית של המזרח הקרוב הקדום.

 ספרים:

The Ancient Arabs: Nomads on the Borders of the Fertile Crescent, 9th-5th Centuries BC, 1982

כעיר נצורה: המצור וגילויו במזרח הקדום, תשנ"ז

(With J. Naveh) Aramaic Ostraca of the Fourth Century BC from Idumaea, 1996

The City Besieged: Siege and Its Manifestations in the Ancient Near East, 2009