פרופ' דניאל בלטמן

דניאל בלטמן
ראש מכון המחקר ליהדות זמננו
חדר 323, בניין גסטר המכון ליהדות זמננו. שעות קבלה: יום ג', 15:00 - 16:00.
052-8992609

יהודי מזרח אירופה במאה ה-20; תנועת הפועלים היהודית בפולין; יהודי פולין בתקופת השואה ואחריה; מחנות הריכוז הנאצים; היסטוריוגרפיה של השואה והג'נוסייד.

פרסים: פרס ע"ש שמואל זיגלבוים בחקר תולדות תנועת הפועלים היהודית בפולין; פרס הזיכרון ע"ש משה בוכמן;  פרס יד ושם למחקר פורץ דרך בתולדות השואה ע"ש משפחת שוורצבאום; Finalist,   2010 National Jewish Book Award

פרסומים נבחרים:

For our Freedom and Yours, The Jewish Labor Bund in Poland, 1939-1949, (London and Portland: Valentine Mitchell, 2003)

En Direct du Ghetto. La presse clandestine juive dans le ghetto de Varsovie, (Paris: Editions du Cerf, 2005)

The Death Marches, The Final Phase of Nazi Genocide, (Cambridge Mass. and London: Harvard University Press, 2011)

(עורך), היסטוריה מתנגשת וקיום משותף, פרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי-פולני, ירושלים: מאגנס, 2014

“Holocaust scholarship: toward a post-uniqueness era”, Journal of Genocide Research, vol. 17 no. 1 (2015), pp. 21-43