צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

פרופ' ישראל לוין

ישראל לוין

תיאור קצר של מפעלים אקדמיים

מחקריו מתמקדים בתולדות עם ישראל ובארכאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה הבית השני, המשנה והתלמוד. נושאי מחקריו עוסקים בתחומים הבאים: בית הכנסת העתיק, אמנות יהודית בעת העתיקה, ההיסטוריה הגאוגרפית של ארץ ישראל, ההיסטוריה והארכאולוגיה של ירושלים, יהדות ויוונות, מעמד החכמים והנשיאות בארץ ישראל הרומית. כעת שוקד לוין על כתיבת ספר מקיף בנושא תולדות עם ישראל והיהדות בארץ ישראל למן חורבן ירושלים ובית המקדש (70 לסה"נ) ועד הכיבוש הערבי (640 לסה"נ).

 

תפקידים ופרסים/כיבודים משמעותיים

תפקידים

19972001–

ראש מרכז דינור לחקר תולדות עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

2001–2003

ראש החוג לתולדות עם ישראל

1987–1996

דיקן ונשיא בית המדרש ללימודי היהדות (לימים: מכון שכטר למדעי היהדות), ירושלים

פרסים/כיבודים

19761977–

פרס ע"ש קרן ג' גוגנהיים

1991

דוקטור לשם כבוד במדעי היהדות, בית המדרש לרבנים באמריקה

2000

דוקטור לשם כבוד, הפקולטה לתאולוגיה, אוניברסיטת לונד, שוודיה

2003–2007

בעל קתדרה בארכאולוגיה קלאסית ע"ש משפחת מוזס ברנרד לאוטרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

2016

פרס למנהיגות רבנית ע"ש א"א (לואי) פינקלשטיין, בית המדרש לרבנים באמריקה

 

פרסומים חשובים

1.   מעמד החכמים בארץ-ישראל בתקופת התלמוד, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ו (מהד' מעודכנת ומורחבת באנגלית, 1989)

2.   ירושלים בתפארתה: תולדות ירושלים בימי בית שני, ירושלים: אריאל, תשנ"ו (מהד' מורחבת בעברית, תשנ"ז; מהד' מעודכנת ומורחבת באנגלית, 2002)

3.    יהדות ויוונות: עימות או מיזוג?, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תש"ס (תורגם מאנגלית, 1998)

4.    רצף ותמורה: יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית-נוצרית, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, מרכז דינור לחקר תולדות ישראל ובית המדרש לרבנים באמריקה, תשס"ד (עורך)

5.    The Ancient Synagogue: The First Thousand Years, 2d ed., New Haven: Yale University Press, 2005 (מהד' שנייה, עדכון והרחבה של המקור משנת 2000)

6.    Jewish Identities in Antiquity. Studies in Memory of Menahem Stern, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009 (עורך שותף עם דניאל שוורץ)

7.    Visual Judaism in Late Antiquity: Historical Contexts of Jewish Art, New Haven: Yale University Press, 2012

 

(רשימה זו אינה כוללת מעל 200 מאמרים בנושאי המחקר).