צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

פרופ' חגית לבסקי

חגית

חגית לבסקי היא פרופסור אמריטה בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 1993—2005 עמדה בראש מרכז צ'ריק לתולדות הציונות והיישוב, ומשנת 1997 גם בראש מפעל תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים. מכהנת בוועדה האקדמית של מפעל תולדות האוניברסיטה המתחדש.

משנת 2013 מלמדת בתכנית הבין-לאומית לתואר השני בלימודי השואה על-שם וייס-לבנת באוניברסיטת חיפה ומכהנת כיועצת אקדמית של התכנית. מחקריה ופרסומיה עוסקים ביהודי גרמניה, בתולדות הציונות והיישוב, בהגירה ובעולם היהודי לאחר השואה.

בין פרסומיה:

בטרם פורענות: דרכם וייחודם של ציוני גרמניה, 1918—1932, ירושלים: והוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש"ן.

גרסה אנגלית מורחבת:

Before Catastrophe - The Distinctive Path of German Zionism, 1897-1938, Detroit and Jerusalem: Wayne State University Press, The Hebrew University Magnes Press, and the Leo Baeck Institute Jerusalem, 1996, Second edition, 1998.

 

New Beginnings: Holocaust Survivors in Bergen-Belsen and the British Zone in Germany, 1945-1950, Detroit: Wayne State University Press, 2002, 311 pp.

 

The Creation of the German-Jewish Diaspora: Interwar German-Jewish Immigration to Palestine, the USA, and England  (DeGruyter) is due to appear in January 2017.

 

ובגרסה עברית:

לקראת חיים חדשים: ניצולים ועקורים בברגן-בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה, 1945—1950, ירושלים: ספרי יד ושם והוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ו.

 

עורכת:

ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל והמרכז לחקר הציונות והיישוב, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ט

 

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים, כרך שני: התבססות וצמיחה, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ה; כרך שלישי: התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ט.