פרופ' עמנואל אטקס

עמנואל  אטקס

תחום מחקר: זרמים ותנועות בקרב יהודי מזרח אירופה במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה.

תחום מחקר נוכחי: המפגש בין ציונות למשיחיות.

ספרים (מבחר)

*  ר' ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר, הוצאת מגנס, ירושלים תשמ"ב

*  יחיד בדורו – הגאון מווילנה דמות ודימוי, מרכז שזר, ירושלים תשנ"ח

* בעל השם,  הבעש"ט – מאגיה מיסטיקה, הנהגה, מרכז שזר, ירושלים תש"ס

*  בעל התניא – רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד, מרכז שזר, ירושלים תשע"ב

 

תפקידים

* יו"ר מערכת הפרסומים של מרכז שזר לתולדות העם היהודי, החל משנת 2009

* חבר מערכת "ציון", רבעון לחקר תולדות ישראל, החברה  ההיסטורית הישראלית, 2002 – 2007

* ראש מרכז דינור לחקר תולדות ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2002 – 2006

* ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000 – 2001

* ראש התוכנית הרב תחומית, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1996 – 1999

* ראש בית הספר לתלמידים מחו"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1989 – 1993

 

פרסים

* פרס רמת גן לחכמת ישראל לשנת תשמ"ב על הספר –  ר' ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר

* פרס ויז'ניצר של המכון למדעי היהדות לשנת תש"ס על הספר – בעל השם, הבעש"ט – מאגיה,

  מיסטיקה , הנהגה

* פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת תשע"א על מפעל חיים

* פרס שזר לחקר תולדות ישראל לשנת תשע"ב על הספר – בעל התניא, ר' שניאור זלמן מלאדי  

   וראשיתה של חסידות חב"ד