צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

אנשים

פרופ' עמנואל אטקס

עמנואל  אטקס
אמריטוס

תחום מחקר: זרמים ותנועות בקרב יהודי מזרח אירופה במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה.
תחום מחקר נוכחי: המפגש בין ציונות למשיחיות.

ספרים (מבחר)

*  ר' ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר, הוצאת מגנס, ירושלים תשמ"ב

*  יחיד בדורו – הגאון מווילנה דמות ודימוי, מרכז שזר, ירושלים תשנ"ח

* בעל השם,  הבעש"ט – מאגיה מיסטיקה, הנהגה, מרכז שזר, ירושלים תש"ס

*  בעל התניא – רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד, מרכז שזר, ירושלים תשע"ב

 

תפקידים

* יו"ר מערכת הפרסומים של מרכז שזר לתולדות העם היהודי, החל משנת 2009

* חבר מערכת "ציון", רבעון לחקר תולדות ישראל, החברה  ההיסטורית הישראלית, 2002 – 2007

* ראש מרכז דינור לחקר תולדות ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2002 – 2006

* ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000 – 2001

* ראש התוכנית הרב תחומית, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1996 – 1999

* ראש בית הספר לתלמידים מחו"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1989 – 1993

 

פרסים

* פרס רמת גן לחכמת ישראל לשנת תשמ"ב על הספר –  ר' ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר

* פרס ויז'ניצר של המכון למדעי היהדות לשנת תש"ס על הספר – בעל השם, הבעש"ט – מאגיה,

  מיסטיקה , הנהגה

* פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת תשע"א על מפעל חיים

* פרס שזר לחקר תולדות ישראל לשנת תשע"ב על הספר – בעל התניא, ר' שניאור זלמן מלאדי  

   וראשיתה של חסידות חב"ד