החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו מברך את חבר החוג, פרופ' עוזי רבהון, על העלאתו לדרגת פרופסור מן המניין. יישר כוח!

דצמבר 4, 2016