תלמידי מוסמך במסלול המחקרי

דוד גדיש

דוד גדיש

יהודים ונוצרים בעבר הירדן המזרחי במאות ה2-4 לסה"נ, וזיקתם למרכז הארץ ישראלי
בהנחיית פרופ' עודד עיר-שי
שמואל טל

שמואל טל

יהודים בעמדות מפתח בשירות הביטחון הפולני הקומוניסטי 1944-56
בהדרכתו של פרופ' דניאל בלטמן
hmuel.tal@mail.huji.ac.il
אריאלה להמן

אריאלה להמן

ההכנות לשבת אצל יהודי אשכנז בימי הביניים
בהנחיית פרופ' אלישבע באומגרטן

הזהות הקהילתית והדתית של יהודי אשכנז בימי הביניים – הן במישור האמוני-תיאורטי והן במישור המעשי – התעצבה תוך קיום קשרים עם חברת הרוב הנוצרית הסובבת,

יערה שור

יערה שור

החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם- השוואה בין משפט קסטנר למשפט אייכמן והשינוי בתפיסת השואה במדינת ישראל בעקבות משפטים אלו
בהנחיית פרופ' מנואלה קונסוני
מירי שרף

מירי שרף

תלמידת מחקר
בהנחית הפרופ' אמילי ביודיק, ספרות אנגלית, והד"ר עמוס גולדברג, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא עבודת המחקר:

שתי יצירות אוטוביוגרפיות המעוגנות במלחמת העולם השנייה ודוברות את שפת הקומיקס –