Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

תוכנית הלימודים ודרישות קבלה

 

התוכנית מציעה תואר שני היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו עם התמחות בחקר יהדות ספרד והמזרח – במסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ועיוני (ללא עבודת גמר).

היקף הלימודים הוא 36 נ"ז. מתוכם:

18 נ"ז קורסים היסטורים מן החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו וחוגים קרובים על פי תוכנית הלימודים של החוג להיסטוריה של עם ישראל - כולל סמינר מתודולוגי חובה (2 נ"ז) וקורס במדעי הרוח הדיגיטאלים (2 נ"ז).

18  נ"ז קורסים במסגרת ההתמחות – תוכנית הלימודים של כל סטודנט תאושר על ידי יועץ ההתמחות:
    

קורסי חובה (8 נ"ז):

סוגיות בחקר יהודי ספרד והמזרח - סמינר החובה של התוכנית – מדובר בקורס שנתי (4 נ"ז) שמועבר על ידי שני מרצים מדיסציפלינות שונות. הקורס יכלול עיונים בספרות, תרבות, היסטוריה וזהות של יהודי ספרד והמזרח. בשנת הלימודים תשפ"ג ילמדו את הקורס ד"ר עודד זינגר וד"ר דוד גדג'.

קורס מתודולוגי (2 נ"ז) מבין שלוש האפשרויות הבאות:

  1. קריאת מקורות מימי הביניים (קורס של ד"ר עודד זינגר על קריאת תעודות מן הגניזה הקהירית או קורס של פרופ' מרים גולדשטיין על קריאת מקורות ספרותיים מימי הביניים)
  2. קורס מתודולוגי בעבודת שדה
  3. קורס מתודולוגי בעבודה ארכיונית

מקורות רבניים/תורניים מספרד וארצות האסלאם (במקום מכינה בתלמוד) – 2 נ"ז

קורסי בחירה (10 נ"ז): התוכנית תרכז רשימת קורסים רלבנטים ממחלקות שונות בנושאים כגון היסטוריה, אסלאם ומזרח תיכון, ספרות, לשון, מוסיקה, פילוסופיה, תלמוד והלכה, אמנות, פולקלור, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

תנאי הקבלה למסלול המחקרי

קבלה למסלול המחקרי על סמך תואר בוגר: ציון סופי 90 ומעלה בתואר ראשון בחוג להיסטוריה של ע"י וי"ז וציון סופי לתואר 90 ומעלה.

קבלה למסלול המחקרי על סמך לימודי השלמה למוסמך: ציון סופי לתואר בוגר 90 ומעלה, וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90 ומעלה.

המשך הלימודים במסלול המחקרי מחייב מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של השנה הראשונה לתואר.

סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

קבלה למסלול המחקרי על סמך לימודי המוסמך:

סטודנט שהתקבל למסלול העיוני, יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

 

תנאי הקבלה למסלול העיוני

קבלה למסלול העיוני על סמך תואר בוגר: ציון סופי 80 ומעלה בתואר ראשון  בחוג להיסטוריה של ע"י וי"ז.

קבלה למסלול העיוני על סמך לימודי השלמה למוסמך: ציון ממוצע בקורסי ההשלמה של 80 לפחות. 

 

לימודי השלמה

תלמידים שסיימו תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל אינם נדרשים להשלמות.

תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוגים ממדעי היהדות אך לא למדו את המבואות ההיסטוריים, יידרשו להשלים את המבואות ההיסטוריים.

תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוגים היסטוריים מחוץ למדעי היהדות או בחוגים הקשורים לעולם המוסלמי יידרשו להשלים בנוסף גם קורס בסיסי במקורות יהודיים (מכינה בתלמוד או קריאת מקורות בתרבות ישראל).

תלמידים שסיימו תואר ראשון בתחומים לא סמוכים יידרשו להשלים קורסי בוגר הכוללים מבואות בתולדות ישראל בתקופות ובאזורים הרלוונטיים, מכינה בתלמוד או קריאת מקורות בתרבות ישראל, וכן סמינר בהיסטוריה של עם ישראל או בתחום הקשור לתולדות יהודי ספרד והמזרח.

 

תוכנית הלימודים במסלול המחקרי

היקף הלימודים: 36 נ"ז

מבנה הלימודים:

קורסי בחירה מהחוג להיסטוריה של ע"י וי"ז – 6 נ"ז.

קורס חובה מתודולוגי – 2 נ"ז.

קורס חובה מדעי הרוח הדיגיטליים – 2 נ"ז

קורס חובה סוגיות בחקר יהדות ספרד והמזרח – 4 נ"ז.

מקורות רבניים/תורניים מספרד ו/או ארצות האסלאם – 2 נ"ז (במקום מכינה בתלמוד).

קורסי בחירה במסגרת ההתמחות – 12 נ"ז.

שפת מחקר (ערבית, לאדינו, פרסית או תורכית) – 8 נ"ז

על התלמידה או התלמידה לכתוב עבודת סמינר אחת במסגרת תקופת ההתמחות.

תלמידי המסלול המחקרי חייבים בכתיבת עבודת סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תיזה).

 

תוכנית הלימודים במסלול העיוני

היקף הלימודים: 36 נ"ז

מבנה הלימודים:

קורסי בחירה מהחוג להיסטוריה של ע"י וי"ז – 14 נ"ז.

קורס חובה מתודולוגי – 2 נ"ז.

קורס חובה מדעי הרוח הדיגיטליים – 2 נ"ז

קורס חובה סוגיות בחקר יהדות ספרד והמזרח – 4 נ"ז.

מקורות רבניים/תורניים מספרד ו/או ארצות האסלאם – 2 נ"ז (במקום מכינה בתלמוד).

קורסי בחירה במסגרת ההתמחות – 12 נ"ז.

על התלמיד או התלמידה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. לפחות אחת מהן צריכה להיכתב במסגרת החוג ובתקופת ההתמחות.