חדשות

תכנית MA חדשה ליהדות המזרח

יוני 26, 2017

תכנית מוסמך בלימודי יהדות ספרד והמזרח

בשנת הלימודים תשע"ח תיפתח תכנית לימודים למ"א בלימודי יהדות ספרד והמזרח.

מטרת התכנית להכשיר תלמידים מתקדמים לקראת מחקר מעמיק בתרבות, בהיסטוריה ובמורשת של יהדות ספרד והמזרח לאורך הדורות.

התכנית היא רב תחומית; התלמידים/ות יוכלו להתמחות בדיסציפלינות שונות הקשורות ליהודי ספרד והמזרח: היסטוריה, ספרות, לשון, פילוסופיה, הלכה, אמנות, פולקלור, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד. החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו אחראי על ניהול התכנית והתפתחותה.

 

הודעה בדבר תעודת הוראה

ינואר 12, 2017

 

סטודנטים בחוג יכולים להתחיל את לימודיהם לתעודת הוראה כבר מהשנה השלישית לתואר הראשון. לימודי הוראה באוניברסיטה העברית פותחים את האפשרות לקריירה חינוכית מעניינת ומאתגרת במערכת החינוך.

 

התכנית של האוניברסיטה העברית מכשירה מורים להוראה בבתי הספר העל-יסודיים. תעודת הוראה נחוצה לכל מי שמבקש למלא תפקיד בהוראה במערכת החינוך. גם עובדי חינוך שאינם מורים, כגון יועצים חינוכיים, וכן מרצים במכללות לחינוך, חייבים להחזיק בתעודת הוראה.