שאול סיידלר-פלר

שאול  סיידלר-פלר
״בחבלי המודרניזציה: הקהילה היהודית בפראג בשלהי המאה השמונה-עשרה״ (שם זמני)
בהנחיית שאול שטמפפר

במהלך המאה השמונה-עשרה, ובמיוחד משך קיסרותו של יוסף השני, חלה באימפריה האוסטרית שורה של שינויים ותיקונים חוקיים וחברתיים משמעותיים ביותר למיעוטים דתיים בכלל, וליהודים בפרט. מחקרי עוקב אחרי תהליך המודרניזציה המפולתל והמסובך הזה בקהילה יהודית חשובה אחת: זאת של המטרופולין פראג. עיון ודיון במקורות מפרי עתם של האליטה, זאת אומרת, של הרבנים, המורים, ומנהיגי הקהילה, מחד גיסא, ומאידך בסטטיסטיקה ובמידע דמוגראפי וחברתי, יוצרים תמונה מעניינת של רצף ותמורה שיכולה לשפוך אור על תהליך המודרניזציה גם בקהילות יהודיות אחרות בתקופה הקריטית הזאת בהיסטוריה היהודית.