רואי כהן

רואי כהן
הדפסי חולצות של בני הנוער במסעות לפולין
בהנחיית ד"ר עמוס גולדברג