ד"ר נח חכם

נח חכם
שבתון תשע"ח
02-5880158

חוקר ומורה. מרצה בכיר בחוג להיסטריה של עם ישראל ויהדות זמננו, וחבר בקבוצת המחקר "שאלה של זהות" במרכז מנדל-סכוליון. מכהן כיום כראש החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו.

בוגר האוניברסיטה הפתוחה, בעל תואר MA ודוקטור מן האוניברסיטה העברית בירושלים. כתב את עבודת הדוקטור שלו על משמעותו ההיסטורית של ספר מקבים ג, בהדרכתו של פרופ' דניאל שוורץ, ומתמחה בתולדות יהדות הגולה בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד, בעיקר הגולה היהודית ההלניסטית. בנוסף חוקר גם את ספרות חז"ל בהקשריה ההיסטוריים.

פרויקט מחקר מרכזי בצוותא עם פרופ' טל אילן מהאוניברסיטה החופשית של ברלין הוא הכנת הכרך הרביעי של אוסף הפאפירוסים היהודיים (Corpus Papyrorum Judaicarum). אוסף זה חושף ומציג את חיי היהודים במצרים ההלניסטית, הרומית והביזנטית, במשך כאלף שנים, ומאפשר להכיר מקרוב היבטים שונים של תולדות היהודים בקהילה מרכזית זו.

 

שעות קבלה ימים א-ה בין 9-16 בתיאום מראש. 

פרסומים נחברים

"מהדר לקלון: על חורבנה של יהדות מצרים בספרות חז"ל", תרביץ עב (תשס"ג), עמ' 488-463

"רבן שמעון בן גמליאל בביתר", תרביץ עד (תשסה), עמ' 564-547

The Letter of Aristeas: A New Exodus Story?’, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 36 (2005), pp. 1-20

‘Bigthan and Teresh and the Reason Gentiles Hate Jews’, Vetus Testamentum 62 (2012), pp. 318-356