יחיאל ויצמן

יחיאל  ויצמן
שרידי המורשת החומרית היהודית בפולין. תפיסתם, מעמדם ותפקודם החברתי מתום השואה ועד להווה
ד"ר מרקוס (אונ׳ חיפה) זילבר וד"ר עמוס גולדברג
אונ׳ חיפה

תיאור העבודה:

עבודת הדוקטורט בודקת את תפיסתם, מעמדם הסימבולי ותפקודם החברתי של העקבות החומריים של התרבות היהודית בפולין במהלך התקופה הקומוניסטית והפוסט-קומוניסטית. המחקר מתמקד בעיירות קטנות ומבקש לשרטט את ההיסטוריה האנתרופולוגית של האתרים היהודיים, בעיקר בתי קברות ובתי כנסת,  תוך התמקדות במספר עיירות כמקרי מבחן ובאמצעות מחקר היסטורי-אתנוגרפי השוואתי. המחקר מבקש לנתח את האופן שבו רשויות מקומיות, פקידים מקומיים ואזרחים רגילים דנו ועסקו בשאלת עתידם ומעמדם של האתרים היהודיים. באמצעות ניתוח האינטרקציה של הפולנים עם השרידים החומריים של שכניהם לשעבר, אבקש להראות כיצד היעדר היהודים וזיכרון השואה נחוו ובאו לידי ביטוי בתודעה ובמרחב המקומיים, וכיצד הטרנספורמציה של אתרים אלה לאורך השנים מגלמת ומשקפת דפוסים שונים ואמביוולנטיים של התמודדות עם זיכרון השואה והיעדר היהודים.