יונתן ליבנה

יונתן ליבנה
יהודים, גותים וקבוצות אתניות נוספות בחיבורי ההיסטוריה הכנסייתית של המאה החמישית לספירה
בהנחיית פרופ' עודד עיר-שי

עבודת המחקר עוסקת במערך הדעות והאמונות שרווחו בחברה הרומית המזרחית של המאה החמישית באשר לקבוצות האתניות שבשולי ובתוככי האימפריה, ובאופן בו נתפס מקומה של הזהות האתנית בין מרכיבי זהות קיבוציים אחרים. העבודה מתבססת על קריאה בקבוצת חיבורי ההיסטוריה הכנסייתית של דור ממשיכיו של אוסביוס מקיסריה, אשר פעלו במזרחה של האימפריה הרומית במחצית הראשונה של המאה החמישית (פילוסטורגיוס מבוריסוס, סוקרטס סכולסטיקוס, סלמיניוס הרמיאס סוזומנוס, ותאודורטוס מקירוס).