פרופ' יונתן דקל חן

יונתן דקל חן
חדר 6003 בניין רבין. שעות קבלה: ימי ד', 8:30 - 10:00.
02-5881948

יונתן דקל-חן הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה כללית וגם בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו. בשנת 2015 -2016 הוא שימש כפרופסור אורח באוניברסיטת COLUMBIA  בארה"ב מטעם מכון ישראל. ד"ר דקל-חן הוא יו"ר האקדמי של מרכז נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה באוניברסיטה העברית. בשנת הלימודים תשע"ז הוא ישמש כיו"ר המדור ללימודים רוסיים באוניברסיטה. מחקריו פורסמו בבתי הוצאה לאור באוניברסיטת ייל, אוניברסיטת אינדיאנה, מאגנס ובשורה ארוכה של כתבי עת מובילים בחו"ל. מחקרו הנוכחי עוסק בטרנס-לאומיות, היסטוריה יהודית, היסטוריה חקלאית, יחסים בינלאומיים, פילנתרופיה, דיפלומטיה לא-פורמלית (non-state diplomacy) ובהגירה בעולם המודרני

בשנת 2014 הוא הקים עם בניו את ביכורים: כפר הנוער למצוינות באומנויות הבמה. הכפר ממוקם במועצה אזורית אשכול ונועד ליצור חינוך אומנותי ברמה כלל-עולמית עבור בני נוער מוכשרים מהפריפריות בישראל.

רשימת פרסומים נבחרים

Selected Publications

Farming the Red Land: Jewish Agricultural Colonization and Local Soviet Power, 1923-1941. New Haven: Yale University Press, 2005.

 

Mahane meshutaf? Kooperatsiia b'hityashvut ha-yehudit ha-haklait be-Rusya u-beolam, 1890-1941. Jerusalem: Magnes Press & Yad Tebenkin Press, 2008.

 

Editor (with David Gaunt, Natan Meir, Israel Bartal), Anti-Jewish Violence: Rethinking the Pogrom in East European History. Bloomington: Indiana University Press, 2010.

 

Editor (with Eugene Avrutin and Robert Weinberg), Ritual Murder Accusations in Russia, Eastern Europe, and Beyond: New Histories. Bloomington: Indiana University Press, forthcoming in 2016.

 

“Jewish Agricultural Settlement in the Interwar Period: A Balance Sheet.” In: Revolution, Repression, and Revival: The Soviet Jewish Experience. Edited by Zvi Gitelman and Yaacov Ro’i, pp. 69-90. Maryland: Rowman and Littlefield, 2007.  

 

“Defusing the Ethnic Bomb: Resolving Local Conflict through Philanthropy in the Interwar USSR.” In: Anti-Jewish Violence: Rethinking the Pogrom in East European History. Edited by J. Dekel-Chen et al. eds., pp. 186-203. Bloomington: Indiana University Press, 2010.  

 

“Activism as Engine: Jewish Internationalism, 1880s-1980s.” In: Religious Internationals in the Modern World: Globalization and Faith Communities since 1750, pp. 269-291. Edited by Abigail Green and Vincent Viaene. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2012.

 

“Liberal Answers to the ‘Jewish Question’: Then and Now.” In: Church and Society in Modern Russia. Edited by Elise Wirtschafter and Manfred Hildermeier, pp. 133-156. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015

 

“Philanthropy, Diplomacy and Jewish Internationalism.” In: The Cambridge History of Judaism, Volume VIII: The Modern Period, c. 1815 – c. 2000. Edited by Mitchell Hart and Tony Michels. Cambridge University Press, forthcoming in 2016.

 

“Faith Meets Politics and Resources: Reassessing Modern Transnational Jewish Activism.” In: Purchasing Power: The Economics of Modern Jewish History. Edited by Rebecca Kobrin and Adam Teller, pp. 216-237. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.

 

“Jewish Threads in the Fabric of International History.” In: International History in Theory and Practice. Edited by Barbara Haider-Wilson, William Godsey, Wolfgang Mueller. Vienna: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, forthcoming in 2016.

 

“Reflections through a Soviet Window: Rural Governance and Colonization,” International Journal for History, Culture and Modernity, special issue, “Internal Colonization in the Age of Modern Territoriality,” 3, no. 2 (2015): 181-199.

 

“East European Jewish Migration: Inside and Outside,” East European Jewish Affairs 44, no. 3 (December 2014): 154-170.

 

“Crimea 2008: A Lesson about Uses and Misuses of History,” East European Jewish Affairs 39, no. 1 (April 2009): 101-105.

 

“An Unlikely Triangle: Philanthropists, Commissars, and American Statesmanship Meet in Soviet Crimea, 1922-37.” Diplomatic History 27, no. 3 (2003): 353-376.

 

“Farmers, Philanthropists, and Soviet Authority: Rural Crimea and Southern Ukraine, 1923-1941.” Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 4, no. 4 (Fall 2003): 849-885.

 “‘New’ Jews of the Agricultural Kind: A Case of Soviet Interwar Propaganda,” Russian Review 66 (July 2007): 424-50.

 

“JCA-ORT-JAS-JDC: One Big Agrarianizing Family,” Jewish History 21, no. 3-4 (December 2007): 263-78.