דוד גדיש

דוד גדיש
יהודים ונוצרים בעבר הירדן המזרחי במאות ה2-4 לסה"נ, וזיקתם למרכז הארץ ישראלי
בהנחיית פרופ' עודד עיר-שי