גב' איריס נהרי

איריס  נהרי
חדר 4409, בניין מדעי הרוח
02-5881388

שעות פעילות:

יום א' - 11:30 - 14:30.

ב' -ה' - 10:00 - 13:00.

מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

טלפון 02-5881388

פקס 02-5881479

irisn@savion.huji.ac.il