צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

פרופ' אברהם גרוסמן

גרוסמן

חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חתן פרס ביאליק ופרס ישראל.

 נושאי המחקר העיקריים הם: תולדות העם היהודי בימי-הביניים בארצות האסלאם ובאירופה הנוצרית, בעיקר עד המאה

ה-13. התמקדות בחיי החברה והתרבות, קורותיהם של חכמים ודרכי הנהגתם, מעמדה של האישה היהודייה בימי-הביניים.

פרסם 160 מאמרים ושבעה ספרים בעברית ובלועזית, ובהם: חכמי אשכנז הראשונים; חכמי צרפת הראשונים; חסידות ומורדות; והוא ימשול בך?; רש"י.