פרופ' אברהם גרוסמן

גרוסמן

חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חתן פרס ביאליק ופרס ישראל.

 נושאי המחקר העיקריים הם: תולדות העם היהודי בימי-הביניים בארצות האסלאם ובאירופה הנוצרית, בעיקר עד המאה

ה-13. התמקדות בחיי החברה והתרבות, קורותיהם של חכמים ודרכי הנהגתם, מעמדה של האישה היהודייה בימי-הביניים.

פרסם 160 מאמרים ושבעה ספרים בעברית ובלועזית, ובהם: חכמי אשכנז הראשונים; חכמי צרפת הראשונים; חסידות ומורדות; והוא ימשול בך?; רש"י.