סמינר מחלקתי המכון ליהדות זמננו - פרופ' עוזי רבהון-16.5.2017