מרכז צ'ריק לתולדות הציונות היישוב למדינת ישראל

מרכז מחקר המיועד לחקר החברה הישראלית ותולדות הציונות. המרכז מעניק מילגות לסטודנטים מתקדמים מדיסציפלינות שונות ומקיים ימי עיון ומפגשים לאורך השנה. לפרטים נוספים לחץ כאן.