מרכז צ'ריק לתולדות הציונות היישוב למדינת ישראל

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

מחקר ופעילות

המרכז ע"ש ברנרד צ'ריק נוסד בשנת 1985 לשם קידום המחקר האינטרדיסציפלינרי בהיסטוריה והתרבות של הציונות, היישוב ומדינת ישראל. תחומי עניינו העיקריים של המרכז הם ההיסטוריה האינטלקטואלית של הרעיון הציוני, התנועה הציונית, העליות לארץ ישראל וישראל, ההתיישבות היהודית, היחסים בין יהודים לערבים, הזיקה בין מדינת ישראל לבין העם היהודי לתפוצותיו, ובין המפעל הציוני לבין גורמים לא-יהודים בארץ ומחוצה לה והיסטוריות תרבותיות. המרכז נותן מקום מרכזי להיבטים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים של התנועה הציונית, היישוב היהודי ומדינת ישראל מהשליש האחרון של המאה התשע עשרה ועד ימינו. המרכז נוהל בעבר על ידי פרופ' יהושע בן אריה, פרופ' אורי ביאלר, פרופ' חגית לבסקי, פרופ' עוזי רבהון, ד"ר ענת הלמן, פרופ' רן אהרנסון, פרופ' דימיטרי שומסקי, ופרופ' הלל כהן. 

 

מנהל מרכז צ'ריק הנוכחי הוא ד״ר אסף שלג. רכזת המרכז היא גב' קרין כהן. המרכז מעניק מילגות לסטודנטים מתקדמים מדיסציפלינות שונות ומקיים ימי עיון ומפגשים לאורך כל השנה.