המכון ליהדות זמננו

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' רם בן שלום
דוא"ל: Ram.Ben-Shalom@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר עודד זינגר
דוא"ל: odedzinger@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' דימיטרי שומסקי
דוא"ל: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: איריס נהרי
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00

מחקר ופעילות

 

המכון ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן (1992-1915) נוסד בשנת 1959 על ידי פרופ' משה דיוויס (1996-1916) שעמד בראשו עד שנת 1973. הוא נקרא על שמו של  אברהם הרמן, שגריר ישראל בארה"ב, נשיא האוניברסיטה העברית (1983-1968), ונגיד האוניברסיטה עד לפטירתו. המכון הוא מסגרת של מחקר בין-תחומי  העוסק בסוגיות השונות של יהדות זמננו,  ובסגל החוקרים ניתן למצוא היסטוריונים, אנשי מדעי החברה, חוקרי ספרות, תרבות, וחינוך. רבגוניות זו מאפשרת הבנה מעמיקה של נושאי המחקר וההוראה השונים ומעודדת את צמיחתן של גישות וכיווני חשיבה חדשים בחקר העולם היהודי בדורנו.

המכון הוא האכסניה האקדמית של תכנית הלימודים ביהדות זמננו במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו - תכנית לימודים המיועדת לתלמידי מ"א ולדוקטורט. לתלמידי ב"א מוצעים קורסים ביהדות זמננו ולימודי השואה ורצח עם במאה ה-20 במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, וכן השתתפות בחלק מהסמינרים לתואר מ"א באישור המרצים. תחומי ההוראה הם רחבים: תולדותיהן ודמותן של הקהילות היהודיות בתפוצות;אנטישמיות, לימודי השואה ורצח עם; הציונות, היישוב ומדינת ישראל; התהליכים הסוציו-דמוגרפים העוברים על יהדות העולם;יחסי גומלין בין היהודים והחברות בהן הם חיים; יחסי ישראל והתפוצות; והיבטים תרבותיים של העולם היהודי בימינו.  במהלך השנה האקדמית מקיים המכון סידרה של אירועים הכוללת הרצאות, סמינרים, סדנאות וכנסים בינלאומיים. המכון גם מוציא לאור, באמצעות בית ההוצאה של אוניברסיטת אוקספורד, את השנתון היוקרתי Studies in Contemporary Jewry הנחשב לכתב העת הרב-תחומי החשוב ביותר בחקר יהדות זמננו.

במסגרת המכון פועלים כמה ארכיונים ומרכזי תיעוד: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג, המרכז לתיעוד בנושאי סטטיסטיקה ודמוגרפיה של היהודים, והמרכז לתיעוד בעל-פה. כמו כן מעוגנים במכון שני מרכזי מחקר עצמאיים: מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל; והמרכז ע"ש וידאל ששון לחקר האנטישמיות.

סמינר המכון ליהדות זמננו

המכון ליהדות זמננו מקיים בכל שנה סמינר חוקרים. הסמינר כולל שישה מפגשים שנתיים בהם מציגים חברי הסגל האקדמי של המכון ואורחי המכון מחקרים בהתהוות (work in progress ). נושאי ההרצאות משקפים את האופי הרב תחומי של המכון לרבות חקר הציונות, היישוב, ומדינת ישראל; שואה ואנטישמיות; דמוגרפיה וסוציולוגיה של היהודים; יהדות התפוצות ויחסי ישראל-תפוצה; וספרות יהודית. הסמינר פתוח לחוקרים, תלמידים מתקדמים, ולבוגרי המכון. הסמינר מתקיים בימי שלישי בשבוע בין השעות 14:15-15:45 בחדר 400, בנין גסטר, המכון ליהדות זמננו. תוכנית הסמינר לכל שנה אקדמית מתפרסמת באתר המכון במהלך הקיץ.