צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

יעל לוי

יעל  לוי
יידיש ועברית במעבר ממזרח-אירופה לארצות-הברית במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה
בהנחיית ד"ר איה אלידע ופרופ' יפעת וייס

 

בעבודת הדוקטורט אבקש לבחון את מעבר הכתב העברי (אל"ף-בי"ת) ממזרח-אירופה לארצות-הברית במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה ואת התבססותו שם. מעבר תרבותי זה נוגע להיבטים חומריים של ייצור אותיות והפקת דפוס – סדר, גופנים, גלופות, טיפוגרפיה – וכן להיבטים כלכליים והיסטוריים.

במסגרת המחקר אבחן כיצד העבירו מהגרים יהודים את המסורת הרב-לשונית הפנימית שלהם – כלומר, את הכתיבה בעברית וביידיש – ממזרח-אירופה לאמריקה. מדובר בהעברת תוכן, אך גם בהעברת חומרים וצורות הפקה; האל"ף-בי"ת עצמו צריך היה לחצות את האוקיינוס. בכוונתי לשאול כיצד בוצעו מעברים אלו; מי היו נשאי החומרים, היזמים והמוציאים לפועל; ובאילו דרכים ביססו המהגרים היהודים את המורשת הלשונית הייחודית להם במעבר לעולם החדש.