יעל לוי

יעל  לוי
יידיש ועברית במעבר ממזרח-אירופה לארצות-הברית במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה
בהנחיית ד"ר איה אלידע ופרופ' יפעת וייס

בעבודת הדוקטורט אבקש לבחון את מעבר הכתב העברי (אל"ף-בי"ת) ממזרח-אירופה לארצות-הברית במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה ואת התבססותו שם. מעבר תרבותי זה נוגע להיבטים חומריים של ייצור אותיות והפקת דפוס – סדר, גופנים, גלופות, טיפוגרפיה – וכן להיבטים כלכליים והיסטוריים.

במסגרת המחקר אבחן כיצד העבירו מהגרים יהודים את המסורת הרב-לשונית הפנימית שלהם – כלומר, את הכתיבה בעברית וביידיש – ממזרח-אירופה לאמריקה. מדובר בהעברת תוכן, אך גם בהעברת חומרים וצורות הפקה; האל"ף-בי"ת עצמו צריך היה לחצות את האוקיינוס. בכוונתי לשאול כיצד בוצעו מעברים אלו; מי היו נשאי החומרים, היזמים והמוציאים לפועל; ובאילו דרכים ביססו המהגרים היהודים את המורשת הלשונית הייחודית להם במעבר לעולם החדש.