תמיר קרקסון

תמיר קרקסון
ההשכלה היהודית באימפריה העות'מאנית, 1908-1839: תמורה בקהילות מערב אנטוליה, דרום הבלקן וירושלים
בהנחיית פרופ' ירון בן-נאה

תקציר המחקר: עבודת הדוקטור עוסקת בהשכלה היהודית באימפריה העות'מאנית, שהתפתחה וצמחה בתקופת התנט'ימאת (1876-1839) ובתקופה החמידיאנית (1908-1876). המחקר מתמקד בארבע הקהילות העירוניות המרכזיות במערב אנטוליה ובדרום הבלקן (סלוניקי, אסתאנבול, אזמיר ואדירנה), וכן בירושלים, כמקרה בוחן ייחודי של פרובינציה עות'מאנית.

במוקד מחקרי עומד חוג של כשלושים משכילים שחיו בגבולות הזמן והמקום האמורים. זיקתם התרבותית והאינטלקטואלית העיקרית, זו שלפיה בחרתי להגדירם כקבוצה במחקרי, הייתה לתנועת ההשכלה היהודית במרכז אירופה ובמזרחה, בעיקר באימפריה האוסטרו-הונגרית. משכילים אלה, מרביתם בעלי השכלה תורנית כלשהי, כתבו בעיקר בשתי שפות: עברית, ה'לינגואה פראנקה' של תנועת ההשכלה היהודית, ולאדינו, הוורנקולר הספרדי העות'מאני.