שמואל טל

שמואל טל
יהודים בעמדות מפתח בשירות הביטחון הפולני הקומוניסטי 1944-56
בהדרכתו של פרופ' דניאל בלטמן
hmuel.tal@mail.huji.ac.il
העבודה בוחנת קבוצה של אישים פולנים ממוצא יהודי שמילאו תפקידי מפתח בצמרת השלטון הפולני, וכמו כן את שורשיהם היהודים וחשיבות היותם יהודים ביחס לתפקידים שמילאו.