צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר נח חכם
טלפון: 02-5883539; דוא"ל: noahh@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

שי ניסן

שי  ניסן

תיאור קצר ותמציתי של המחקר: המחקר מבקש להתחקות אחר האופן בו התגבשו התרבות ה"גבוהה" וחיי היומיום בנהריה מאז הקמתה בשנת 1934 ועד קום מדינת ישראל, ולשרטט את מאפייניהם העיקריים. המחקר בוחן את הדרכים לפיהן עוצבה החוויה החברתית-תרבותית בנהריה, ומנתח את הגורמים שהעניקו משמעות לשגרת-חייהם ולסדר-יומם של תושביה.