שגיא ברמרק

שגיא ברמק
הביוגרפיה האינטלקטואלית של סידני הוק
בהנחייתו של פרופ' אלי לדרהנדלר
sagibarmak@gmail.com
המחקר שלי עוסק בסידני הוק, מהפילוסופים האמריקנים המובילים של המאה העשרים, ותלמידו המוביל של הפילוסוף ג'ון דיואי וחברו הקרוב לחיים. הוק היה ידוע כנושא הדגל של הפרגמטיזם האמריקני במחצית השנייה של המאה העשרים. הגותו של הוק עסקה במגוון רחב של נושאים החל מתיאוריה פוליטית, דרך הפילוסופיה של החינוך וכלה באתיקה. לצד עיסוקו האקדמי, היה הוק אינטלקטואל ציבורי משפיע שלקח חלק פעיל ובלתי מתפשר במלחמה הקרה ובשינויים החברתיים שעברה החברה האמריקנית. מחקר זה אפוא הינו מחקר ביוגרפי המתחקה אחר מחשבתו הייחודית ופועלו יוצא הדופן של סידני הוק- אינטלקטואל ציבורי שהחל את דרכו כפרשן המוביל של מרקס באמריקה, ושבאחריתו סייע ביצירתה של השמרנות האמריקנית.