רחל בלומנטל

רחל  בלומנטל
ועידת התביעות, מדינת ישראל והתפוצות: 1951-1964
בהנחיית ד"ר יונתן דקל-חן

המחקר יאיר את מערכת היחסים המורכבת בין ארגונים, מדינות ויחידים בהקשר של ועידת התביעות היהודיות החומריות נגד גרמניה והשפעתם על הקשרים בין ישראל לתפוצות  לאחר השואה.