דר' קתרינה שטרייט

קתרינה  שטרייט
0549280227

סטטוס אקדמי: עמיתת מחקר בקרן מרטין בובר (בתר-דוקטורט)

תחומי מחקר: ארכאולוגיה מקראית, תקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת; תקופת הניאולית הקראמי והתקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט; כרונולוגיה של תקופת הברזל; תארוך בשיטת פחמן 14; איקונוגרפיה.

פרויקטים נוכחיים:

  • בין התמוטטות לשיקום – דרום הלבנט במעבר מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת.
  • פרויקט חפירות באתר הכלקוליתי עין אל-ג'רבה (2013 – 2016), במימון קרן פריץ טיסן.
  • חפירות בשטח S  בתל לכיש (תחילת פרויקט: 2017), בשיתוף פעולה עם פרופסור יוסי גרפינקל (האוניברסיטה העברית) וד"ר פליקס הופלמאייר (האקדמיה האוסטרית למדעית), במימון קרן המדעים האוסטרית (FWF, קרן מס' Y 932-G25)

השכלה:

2012 – 2016:   תואר שלישי בחוג לארכאולוגיה ומזרח קרוב קדום, האוניברסיטה העברית בירושלים. מנחה: פרופסור יוסי גרפינקל. נושא עבודת הדוקטורט: ללא גבולות: יחסים תרבותיים במזרח הקרוב בין מסופוטמיה, הלבנט ומצרים התחתונה  בין השנים 5800 – 5200 לפנה"ס

 

2009 – 2012:   תואר שני בחוג לארכאולוגיה ומזרח קרוב קדום, האוניברסיטה העברית בירושלים, בהצטיינות. מנחה: פרופסור יוסי גרפינקל. נושא עבודת המאסטר: בחינה מחודשת של תרבות עובייד: תיאום כרונולוגי בין מסופוטמיה ללבנט באלפים השישי והחמישי לפנה"ס

 

2006 – 2009:   תואר ראשון בארכאולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת אוקספורד, בהצטיינות.

2004 – 2005:   תעודת גמר בחוג לארכאולוגיה של ימי הביניים והתקופות הפרהיסטוריות, בהצטיינות.

 

פרסים ומלגות:

  • 2013 – 2016: מלגת מימון לפרויקט מחקר היבטים תרבותיים, הסטוריים וכרונולוגיים של התקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט. קרן פריץ טיסן, גרמניה. מס' פרויקט: 10.14.2.048.
  • 2012 – 2016: מלגת נשיא האוניברסיטה העברית לדוקטורנטים מצטיינים.
  • 2015: מלגת מחקר מטעם מוזיאון המחלקה למזרח קרוב קדום, אוניברסיטת שיקגו

2011 – 2013: מלגה מקרן רות עמירן למחקר ארכאולוגי בארץ ישראל, המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית.

  • 2010 – 2011:  מלגה למימון לימודי תואר שני מטעם המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית

פרסומים נבחרים:

Articles: (peer reviewed)

Streit, K. (2015): Exploring the Wadi Rabah Culture of the 6th millennium cal BC: Renewed Excavations at Ein el-Jarba in the Jezreel Valley, Israel (2013-2015). Strata 33: 11-34.

Streit, K (2015): Interregional Contacts in the 6th millennium BC: Tracing Foreign Influences in the Holemouth Jar from Ein el-Jarba, Israel. Levant 47(3): 255-266.

Streit, K. and Garfinkel, Y. (2015): A Specialized Ceramic Assemblage for Water Pulling: The Middle Chalcolithic Well of Tel Tsaf. Bulletin of the American School of Oriental Research 374: 61-73.

Streit, K. and Garfinkel, Y. (2015): Tel Tsaf and the impact of the Ubaid culture on the southern Levant: Interpreting the radiocarbon evidence. Radiocarbon 57(5): 865-880.

Streit, K. and Garfinkel, Y. (2015): Horned figurines made of stone from the Neolithic and Chalcolithic periods and the domestication of sheep and goat. Palestine Exploration Quarterly 147(1): 39-48.

Garfinkel, Y.; Streit, K.; Ganor, S.; Reimer, P.J. (2015): King David’s City at Khirbet Qeiyafa: Results of the second radiocarbon dating project. Radiocarbon 57(5): 881-890.

Garfinkel, Y.; Streit, K. and Ganor, S. (2012): State formation in Judah: Biblical tradition, modern historical theories and radiometric datings from Khirbet Qeiyafa. Radiocarbon 54(3-4): 359-369.

 

Articles: (edited volumes)

Streit, K. (in press): Protohistoric Infant Jar Burials of the Southern Levant in Context: Tracing Cultural Influences in the Late Sixth and Fifth Millennia BCE. In: Ganor, S.; Kreimerman, I.; Streit, K.; and Mumcuoglu, M. (eds.) From Sha’ar Hagolan to Sha’araim – Essays in Honor of Prof. Yosef Garfinkel. Jerusalem: Israel Exploration Society.

Streit, K.; Favis, R.; Garfinkel, Y. (in press): Final publication of Kaplan’s 1966 excavation at Ein el-Jarba. In: Gopher, A. (ed.): Kaplan’s Protohistoric Excavations in Israel.

Mazar, A.; and Streit, K. (in press): Chapter 48 - Radiometric dates from Tel Rehov. In: Mazar, A. (eds.): Excavations at Tel Rehov. Jerusalem: Israel Exploration Society.     

Garfinkel, Y.; and Streit, K. (2014): Radiometric dating of the Iron Age city. In: Garfinkel, Y.; Ganor, S.; Hasel, M. (eds.): Khirbet Qeiyafa Vol. 2. Excavation Report 2009-2013: Stratigraphy and Architecture (Areas B, C, D, E). Jerusalem: Israel Exploration Society.

 

Book Reviews:

Streit, K. (2016): Review of „‘Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia‘ edited by O.P. Nieuwenhuyse, R. Bernbeck, P.M.M.G. Akkermans, and J. Rogasch“. American Journal of Archaeology.