עפר ולדמן

עפר  ולדמן
"להשאר, זה רצוני, במקום בו מעולם לא הייתי ". מחקר פרוסופוגרפי אודות סופרות וסופרים יהודים צעירים במזרח גרמניה, 1976-1968,
בהנחייתם של פרופ' יפעת וייס (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' יורגן ברוקוף (האוניברסיטה החופשית, ברלין)

מחקרי, המתנהל במסגרת התכנית המשותפת לתואר שלישי של האוניברסיטה העברית בירושלים והאוניברסיטה החופשית בברלין, מתמקד במספר סופרות וסופרים יהודיים, דור שני לקומוניסטים יהודים ששבו או היגרו למזרח גרמניה בתום מלחמת העולם השנייה. סופרות וסופרים אלו, אשר החלו ליצור בסוף שנות השישים, מהווים בקרב החברה המזרח גרמנית קבוצה ייחודית בנסיבותיה הביוגרפיות הנובעות מן המתח הבין-דורי כלפי הוריהם, אשר תפסו עמדות בכירות בשורות המפלגה ומנגנון המדינה, ומתוך כך מן המתח בין ביוגרפיה יהודית-גרמנית ייחודית ומבדילה לאידאולוגיה קומוניסטית שוויונית. מחקרי, הנשען על ארכיונים בגרמניה שנפתחו למחקר לאחר נפילת חומת ברלין, תר אחר עקבות יחסי הגומלין בין הביוגרפיה ליצירה הספרותית של סופרות וסופרים לאור שאלת קיומן וטבען של נסיבות יהודיות ייחודיות בתוך המדינה המזרח גרמנית.