צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

עמית לין

עמית  לין
הבניית נרטיב הפליטות והטראומה של היהודים יוצאי מדינות ערב בישראל
בהדרכת ד"ר עמוס גולדברג

תיאור העבודה:

הטענה לגבי פליטותם של היהודים יוצאי מדינות ערב הושמעה החל משנותיה הראשונות של המדינה אך מסיבות שונות לא זכתה להכרה רשמית ולבולטות ציבורית בשיח הישראלי. המחקר בוחן את הסיבות והנסיבות השונות, הפוליטיות-מדיניות, הכלכליות והשיחניות, שהביאו להופעתה המחודשת של טענת הפליטות, לעיצובה כנרטיב של טראומה ולאימוצו הרשמי של נרטיב זה על ידי מדינת ישראל בשנים האחרונות. המחקר מבקש לבחון את השיח שנוצר סביב העלאתה המחודשת של טענת הפליטות ולתאר את מאפייניו של נרטיב הפליטות במופעיו השונים – בזירה המדינית-פוליטית ובזירת התרבות והספרות, ולעמוד על הדמיון ועל ההבדל ביניהם ומשמעותו. המחקר מבקש לתאר מה נרטיב חדש זה של פליטות וטראומה מאפשר עבור הכוחות השונים הפועלים בשדה של שיח הזכויות, הטראומה והפליטות, להשיב על שאלות כגון מה משמעות השינוי מ"עולים" ל"פליטים" לגבי מעמדם של אותה היהודים יוצאי מדינות ערב בקולקטיב הישראלי ולגבי הנרטיב הציוני הקלאסי, ולתאר מהם המכשולים שעשויים לעכב ואף למנוע את התקבלותו והתמסדותו של נרטיב זה בחברה ובזיכרון הקולקטיבי הישראלי.