משה יגור

משה  יגור
גרים, מומרים וגבולות הזהות של 'חברת הגניזה' במאות ה-10 עד ה-13
בהנחיית פרופ' מרים פרנקל

תיאור:

מחקרי יעסוק בזהות יהודית בארצות האסלאם בימי הביניים. בחינת הזהות תיעשה דרך בחינת גבולות הזהות של הקהילה היהודית - כיצד הוגדרו גבולות אלו, מי חצה אותם ובאמצעות איזה תהליך, ומה היה יחס חברי הקהילה לגבולות ולחוצים אותם. חוצי הגבולות שייבחנו הם מתגיירים ליהדות, יהודים הממירים לדתות אחרות, ועבדים ושפחות נוכריים בבעלות יהודית. המקורות העיקריים לעבודתי יהיו המסמכים התיעודיים מגניזת קהיר, ובנוסף לכך ספרות יהודית לסוגיה מן התקופה הנדונה.