גב' מיכל דרורי אלמלם

מיכל  דרורי אלמלם

סטודנטית לתואר מוסמך עם התמחות בימי בית שני. התזה שלי (עליה אני עובדת בימים אלו) עוסקת בעיון במונחים ובדרכי התהוותו של ספר מקבים א'. 

פרסים: פרס ברבר לשנת 2016, ופרס כהנא לשנת 2016. 

בסמסטר הקרוב אשמש עוזרת הוראה ואעביר את הקורס של הדרכה ביביליוגרפית.