דר' מאיר בן שחר

מאיר  בן שחר
שעות קבלה: יום ב' 10:00-11:00

היסטוריה בסופו של יום אינה אלא אוסף של זכרונות. במחקרי אני מבקש להתחקות אחר האופן שבו זכרו ונזכרו אישים ואירועים שונים במהלך ההיסטוריה. העניין שלי בתחום זה נובע מתוך הבנה כי הזכרונות של כל חברה וקבוצה יותר ממה שיש בהם ללמד על העבר הם משרטטים את תווי דיוקנה של החברה, מאווייה וערכיה. תחום העיסוק העיקרי שלי הוא הזכרון התרבותי (cultural memory) של חכמים בתקופת המשנה והתלמוד. אלו אירועים נזכרו על ידי החכמים בחיבוריהם השונים? ומדוע דווקא באופנים כאלו ולא אחרים? שאלות אלו מחייבות התייחסות נרחבת לסביבה הדתית, החברתית והתרבותית שבה חיו חכמים. עיון מעמיק בזכרונותיהם של חכמים מלמד שהללו עוצבו פעמים רבו בזיקה לזכרונות של חברות אחרות ודתות אחרות.

העיסוק בדפוסי הזכרון והשכחה הוביל אותי לעסוק גם בדרכי הגיבוש של הידע בשלהי העת העתיקה ובפרט לשאלות הנוגעות באוראליות וליטרליות, ובמנגנוני ייצור הידע והפצתו. בהקשר זה אני מתעתד לעסוק בהיקפה של הספריה היהודית בשלהי העת העתיקה.

 

כחלק מפרוייקט מקיף כל הזכרון התרבותי של היהודים בתקופת המשנה והתלמוד פרסמתי מספר מאמרים שעסקו בדימוייה של שיבת ציון בספרות חז"ל ובתיאורי החורבן. בחודשים הקרובים אמורים להתפרסם מספר פרקים המשווים בין סיפורי חכמים ליוספוס. פרקים אלו מתפרסמים כחלק ממחקר שנערך על ידי טל אילן וורד נעם ובמסגרתו נבחנו כל הסיפורים ההיסטוריים המקבילים בין חכמים ליוספוס שעוסקים בתקופת בית שני. 

 

בימים אלו אני עוסק בהשלמת ספר על הזכרון של החורבן השני בספרות חז"ל. הספר יבחן את התפתחות ההיבטים ההלכתיים והנרטיביים של זכרון זה החל מהמשנה ועד לתלמוד הבבלי.

מבחר פרסומים:

 

  • תשעה באב:כרונולוגיה ואידיאולוגיה בקביעת תאריכי החורבן הראשון והשני בספרות חז"ל, ציון (תשע"ו), עמ' 30-5.
  • 'Jaddus the High Priest and Alexander the Great – Fact or Fiction? Religion, Politics and Historiography in Late 17th Century England', International Journal of the Classical Tradition 23 (2016), pp. 121-138
  • 'When was the Second Temple Destroyed? Chronology and Ideology in Josephus' , Journal for the Study of Judaism, 46 (2015), pp. 547-573
    • 'שיבת ציון בספרות חז"ל: בין ארץ ישראל לבבל ובין עבר להווה', ציון עט (תשע"ד), עמ' 52-19.
    • ‘Books, Commentators and the Democratization of Knowledge in the Geonic Era’, in: D. Ephrat and M. Hatina (eds.), Religious Knowledge, Authority, and Charisma: Islamic and Jewish Perspectives, University of Utah Press, Salt Lake City 2013, pp. 131-146