צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

ירון ניר-פרייזגר

ירון  ניר-פרייזגר
יוסף זלקוביץ' ומעגל האינטלקטואלים בגטו לודז'
בהנחיית ד"ר עמוס גולדברג

 

בעבודת הדוקטורט שלי אני מתכוון לחקור את קורפוס כתיבתו של יוסף זלקוביץ', שהיה אחד האינטלקטואלים הבולטים בגטו לודז'. סופר שהפיק כמות עצומה של כתבים בתקופת הגטו. את כתביו אני בודק בהקשר הרחב יותר של החוגים האינטלקטואליים אליהם השתייך.

 שאלת המחקר היא מה קרה לעולם התפישות של אינטלקטואל יהודי מודרני הנסגר בגטו? במסגרת שאלה זו ייבדק מה השתנה ומה המשיך ביחס לתפישת עולמו במהלך המלחמה ולפניה. יבחנו שאלות כמו מה קרה למושגים מעמדיים, תחושת הבושה, תפישת המוות, אילו דגשים נמצא בכתיבתו, מה היה עולם הדימויים והשאיפות שלו, כיצד פעלה תפישת הזמן ושאלות נוספות. במחקר אבדוק את היצירה שנוצרה בימי הגטו בכלים תרבותיים ובדגש על חקר השיח שהתקיים במלחמה ולפניה. היה זה הגטו השני בגודלו בפולין ובו קבוצה מרתקת של אינטלקטואלים שפעלו בדרכים שונות ונמרצות להבין ולפרש את מציאות חייהם במלחמה.