יערה שור

יערה שור
החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם- השוואה בין משפט קסטנר למשפט אייכמן והשינוי בתפיסת השואה במדינת ישראל בעקבות משפטים אלו
בהנחיית פרופ' מנואלה קונסוני