צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

יניב שטיימץ

יניב שטיימץ
שיתופי פעולה בינלאומיים ואזוריים במרחב הסורי - ארץ-ישראלי במאות ט'-ו' לפנה"ס (שם זמני)
בהנחיית ד"ר נילי ואזנה

 

באמצע האלף השני לפנה"ס נחלק אזור הסהר הפורה בין שליטתן של מעצמות כמצרים חתי ובבל, אשר קיימו קשרים דיפלומטיים ושיתופי פעולה (מסחריים בעיקר) ענפים מאוד. במאות האחרונות של האלף השני לפנה"ס, חלה התדרדרות בכוחן של המעצמות, והן נסוגו והתכנסו בתוך שטחיהן, דבר אשר איפשר את צמיחתן של ממלכות אתניות מקומיות בשטחים שהתפנו, ובעיקר באזור של סוריה – ארץ-ישראל. בתקופה זו, שנמשכה כשלוש מאות שנים פחות או יותר, עד חורבנה הסופי של ממלכת יהודה וההשתלטות הבבלית על האזור, התאפיין האזור בריבוי יחידות פוליטיות קטנות יחסית, אשר מצאו עצמן פעמים רבות פועלות יחד במישור הצבאי או הכלכלי, בין אם אל מול אויב חיצוני ובין אם למטרות פנים אזוריות. מטרת המחקר שלי היא לברר מה היו אותם גורמים ומניעים שהשפיעו על שיתופי פעולה אזוריים אלה בין הממלכות באזור סוריה – ארץ-ישראל במאות ט'- ו' לפנה"ס (עד חורבן ממלכת יהודה ב 586 לפנה"ס) על מנת לספק הסבר מעמיק ושיטתי לאירועים אלה. במחקר אני מנסה לבצע שיחזור היסטורי של שיתופי הפעולה האזוריים בתקופה הנידונה, תוך שימוש בתיאוריות ומודלים מתחום היחסים הבינלאומיים במטרה להבין לעומק את האירועים עצמם ואת הגורמים להם. החידוש, אם כן, הוא שימוש במתודולוגיה אינטרדיסיפלינרית על מנת לנסות ולהשלים את התמונה ההיסטורית החסרה כיום, ובתוך כך, אולי ללמוד גם משהו חדש לגבי יישומם של התיאוריות והמודלים היחב"ליים על העת העתיקה. מחקר אינטרדיסיפלינרי שכזה יספק נקודת מבט רחבה ומקיפה יותר על התופעה ההיסטורית, ויקנה לנו מגוון רחב יותר של כלים ושפה להבנתה והצגתה.