פרופ' יוסף יובל טובי

יוסף יובל טובי
 • פרופסור (אמריטוס) לשירה העברית בימי הביניים בחוג לספרות עברית והשואתית, אוניברסיטת חיפה
 • ראש החוג ללשון ולספרות העברית במכללת אלקאסמי, באקה אלגרביה
 • פרופסור אורח בחוג לתולדות עם ישראל, האוניברסיטה העברית, ירושלים

תחומי העיסוק האקדמיים העיקריים

 • הזיקות הרוחניות, התרבותיות וההיסטוריות שבין היהדות לאסלאם בימי הביניים ובזמן החדש

הפרסומים העיקריים

 • יהודי תימן במאה הי"ט (אפיקים, תל אביב תשל"ו)
 • The Jews of Yemen: Studies in Their History and Culture (Leiden 1999)
 • הספרות הערבית־היהודית בתוניסיה 1850–1950 (יחד עם צביה טובי. לוד תש"ס)
 • קירוב ודחייה: יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הביניים (חיפה תש"ס)
 • Proximity and Distance: Medieval Hebrew and Arabic Poetry (Leiden 2004)
 • Between Hebrew and Arabic Poetry: Studies in the Spanish Hebrew Medieval Poetry (Leiden 2010)
 • The Judeo-Arabic Literature in Tunisia 1850–1950 (with Tsivia Tobi) (Wayne State University 2014)

עריכת כתבי עת

 • תימא – לחקר יהדות תימן ותרבותה
 • בין עבר לערב – המגעים בין הספרות הערבית לבין הספרות היהודית בימי הביניים ובזמן החדש
 • הגות – מחקרים בהגות בחינוך היהודי

פרסים

1998       פרס בהט לספרי מחקר: קירוב ודחייה: יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הביניים (חיפה 2000)

1999       פרס ירושלים לחקר המורשת של קהילות ישראל

2014       פרס גאון לחקר יהדות צפון אפריקה (עם צביה טובי)