צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

יונתן שילה-דיין

יונתן  שילה-דיין
בהנחיית פרופ' יפעת וייס

 

דוקטורנט בחוג להיסטוריה של ע"י וחבר במכון ע"ש פרנץ רוזנצווייג. 

עבודת הדוקטור, הנכתבת בהדרכתה של פרופ' יפעת וייס, עוסקת בהיסטוריונים מהגרים יוצאי המרחב הדובר-גרמנית אשר ייסדו את חקר והוראת ההיסטוריה הגרמנית באקדמיה הישראלית, ותרומתם להיסטוריוגרפיה של גרמניה המודרנית כפי שהתעצבה במערב-גרמניה ובארצות המערב בין שנות ה-60 לשנות ה-80 של המאה הקודמת. המחקר בוחן את היחסים שנרקמו בינם לבין היסטוריונים מערב-גרמניים והשיח האקדמי והציבורי בגרמניה, תוך השוואה לעמיתים שבחרו להשתקע בבריטניה ובארצות-הברית, על רקע דמיון ושוני בהיבטים של תוכן ומתודה. כמו-כן, המחקר עוסק בנתיבים דו-כיווניים של העברת ידע ומסורות אינטלקטואליות בין מרכז-אירופה לפלשתינה/ישראל וחזרה, ומבקש להרים תרומה תאורטית להבנת מצבו הייחודי של ההיסטוריון המהגר בן המאה ה-20, הנטוע במציאות גאוגרפית, לאומית ותרבותית אחת, וכותב אודות מציאות רחוקה בזמן ובמרחב, שאתריה נקשרים בביוגרפיה האישית שלו בקשר בלתי פתיר.