צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

יהונתן נזרי

יהונתן נזרי
מנגנוני ענישה בחברה היהודית בספרד הביניימית במאות הי"ג והי"ד
בהנחיית פרופ' רם בן שלום

תיאור העבודה:

עבודתי מבקשת לבחון את כלל מנגנוני הענישה שהיו רווחים בחברה היהודית באראגוניה במחצית השנייה של המאה הי"ג ולאורך המאה הי"ד. עד כה, טרם הושם דגש מחקרי על תופעת הענישה כשלעצמה, ובפרט מתוך פרספקטיבה היסטורית כוללת. על כן, בכוונתי למקד את המבט ההיסטורי בשלושה נושאים שלהבנתי מרכזיים לתופעת הענישה: מוסד "ברורי העבירות" הקאטלוני, פרקטיקות הענישה עצמן (עונשי גוף, עונשי ממון ועונש הכליאה בבית הסוהר) ותופעת המלשינים. תקוותי, שמתוך בחינה אינקלוסיבית של הממדים הללו, בצירוף דיון מתודולוגי הולם ותכליתי, יורכב לבסוף פורטרט היסטורי מגוון שיאיר את עינינו בכמה תובנות מקוריות.