צרו קשר

מזכירת החוג: איריס נהרי
חדר 4409; קבלת קהל: א' 14:30-11:30, ב'-ה 13:00-10:00
טלפון: 02-5881388; דוא"ל:  irisn@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

יועץ לימודים לתואר ראשון: ד"ר ענת הלמן
טלפון: 02-5882474; דוא"ל: anathelman85@gmail.com

יועץ לימודים לתואר שני: פרופ' אלי לדרהנדלר
טלפון: 02-5882492; דוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

אנשים

יובל ריבלין

יובל ריבלין
זהות מסורתית ומודרנית בסרטי הקולנוע של מהגרים יהודים להוליווד
בהנחיית פרופ' ירחמיאל כהן וד"ר אילן אבישר

 

במרכז עבודת המחקר עומדות שתי קבוצות של מהגרים יהודיים אשר קבעו את מקום מושבן בהוליווד והשתמשו בקולנוע ככלי מסייע למעשה התערותן בחברה האמריקנית ולעיצוב זהותן המודרנית האחת היא קבוצת מהגרים יהודית אשר הגיע ברובה המוחלט במפנה המאות ממזרח אירופה והיא האחראית לבנייתה של עיר הסרטים והשניה היא המהגרים היהודיים המערב אירופאיים המגיעים החל בשנות העשרים על רקע התעצמותו של השלטון הנאצי.

המפגש בין שתי הקבוצות, שדימוין העצמי היה שונה ויחסן זו לזו היה טעון, התקיים גם במעגלים חברתיים חוץ קולנועיים אך בעיקר השתמר על גבי הפילם הקולנועי ניתוחם של הסרטים, בצד הצגתם של עדויות בנות התקופה מסייעות להבנתו של אחד ממסעות ההגירה החריגים שהשלכותיו נוגעות הן להיסטוריה היהודית והן להתפתחותו של המדיום הקולנועי העולמי