יהודית דורי דסטון

יהודית  דורי דסטון
משפט דמיאניוק במדינת ישראל (1986-1993)
בהנחייתם של פרופ' יפעת וייס, ד"ר אדם חפרי וינוגרדוב

מחקרה של יהודית מבקש לבחון את המתח בין המטרות המסורתיות של ההליך הפלילי לבין מטרותיו הלבר-משפטיות במקרה של משפטים העוסקים בפשעי זוועה (Mass Atrocity) ובפרט במשפטים שבהם הועמדו לדין פושעי מלחמה נאצים ועוזריהם, וזאת באמצעות ניתוח מעמיק של ההליכים המשפטיים בעניינו של ג'ון איוון דמיאניוק, שהועמד לדין במדינת ישראל באשמת היותו "איוון האיום", מפעיל תאי הגזים במחנה טרבלינקה. חלק מרכזי מהמחקר מוקדש לניתוח עדויותיהם של הניצולים במשפט, תוך השוואתן לעדויות שנתנו בהקשרים היסטוריים ותיעודיים. פרשת משפטו של דמיאניוק העומדת בלב המחקר, אשר בה נעשה שימוש אחרון בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם במדינת ישראל, מלמדת על הקשיים בקביעת אמיתות היסטוריות ובעיצוב זכרון השואה בין כתלי בית המשפט. בסיומו דן המחקר גם במשפטו של דמיאניוק בבית המשפט הפדרלי במינכן (2007-2009) ובאופן שבו הצליח בית המשפט הגרמני להתגבר על חלק מהמכשולים שניצבו בפני בית המשפט הישראלי כשני עשורים קודם לכן.